Ako trazite neki novi izazov za vaš avanturistički duh, možda je “Večera na nebu” pravi izbor. U pitanju je atrakcija koja sadrži veliku dizalicu i kran, koji se diže u zrak na oko 50 m visine, te platformu s 20-ak stolica poredanih u krug. U središtu se nalazi plato za pripremu i posluživanje hrane. Gosti su zavezani remenima za stolice, koje se zajedno sa platformom, mogu okretati u krug. Kako izgleda ova neobična atrakcija možete najbolje vidjeti na fotografiji. Uživajte i dobar tek.