Kad spomenemo morske dubine uvijek pomislimo na tajnovit biljni i životinjski svijet koji se stoljećima pokušava otkriti. Fascinirani smo raznolikim životinjskim vrstama koje žive u moru, bilo da su one jako male ili jako velike. Pogledajte ovaj video u kojem se izdvajaju 10 najvećih morskih životinja koje su ikada živjele, čije se dužine kreću od devet pa sve do 34 m.